Disclaimer

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van KLD Graphics. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KLD Graphics. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door KLD Graphics met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. KLD Graphics behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel KLD Graphics alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn KLD Graphics niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

KLD Graphics sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

KLD Graphics gebruikt cookies om u beter en persoonlijker van dienst te zijn. Daarnaast zetten we cookies in om de website goed te laten functioneren en om anonieme informatie te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren.
Door op ‘Akkoord’ te klikken geeft u hier toestemming voor.